Nyhedsbrev, december 2023

Shay Attis besøger Danmark efter 4 1/2 pr
Shay besøger Danmark og Færøerne efter mere end 4 1/2 år. Her i interview i RAS 2’s radiostudio i Toftir på Færøerne.

Shay Attias besøger Danmark og Færøerne under tragiske omstændigheder

Vores verden er stadig plaget af Amaleks ånd, en ondsindet kraft, der søger Israels og dets folks udslettelse – men vi er ikke besejrede !

Forventningens glæde afløst af fortvivlelse

Glæden blev tragisk brat afbrudt og afløst af dyb fortvivlelse, da Hamas’ angreb Israel den 7. oktober. Israel blev udsat for det mest bestialske terrorangreb siden Israels genoprettelse i 1948. Hanne siger: ”Dét, som for de fleste af os er “noget”, der sker langt væk, stod med ét lige foran os i skikkelse af Shay”.

En bølge af hadefuld antisemitisme inficerer mennesker

Mennesker uanset nationalitet, har igen kastet sig nådesløst over jøderne. Danmark og  Skandinavien kan ikke sige sig fri af denne hadefulde holdning til Israel og jøderne.

Amaleks ånd viser igen sit grimme ansigt

Shay refererer til de bibelske beretninger om Amaleks ånd, præget af grusomhed og had, som igen har rejste sit grimme hoved. Ligesom i oldtiden viste Hamas ingen nåde. De bortførte børn, mishandlede kvinder og myrdede uskyldige civile. 

Vi er sønderknuste, men vi er ikke besejrede

Vores verden stadig er plaget af ånden fra Amalek, en ondsindet kraft, der søger Israels og dets folks udslettelse. I 4. Mosebog 24:20  profeteres og forklares, at Amaleks ende vil komme. Vi står sammen, vores hjerter er tunge, men beslutsomme. 

Dr. Shay Attis taler på turne i oktober 2023
Shay taler i Slagelse og Hanne oversætter.
Ung mand (tilknyttet Shuva’s børnecenter) sammen med sin nu myrdede bedstemor.
Yhael 3 år - kidnappet af Hamas
Yhael 3 år - blev kidnappet af Hamas d. 7/10 fra Kochav Yair, byen hvor Shuva’s børnecenter ligger.
Shay står foran privatbolig sammen med Svenning av Lofti (nyudnævnt Æreskonsul for Israel) og Maigun Solmunde (som planlagde alle Shuva.dk’s møder på Færøerne), Torshavn.
Shay og Hanne i Blåhøj Kirkecenter. Mange gæster kørte langt for at være med til vores første offentlige møde.

Læs hele nyhedsbrevet her.

Nyhedsbrev, oktober 2023

Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn

Shuva fordømmer Hamas' angreb på Israel

Vi vil offentligt fordømme det rædselsvækkende terrorangreb Hamas startede på Israel lørdag d. 7/10

Et ondt og bestialsk angreb på befolkningen i Israel

Et så ondt og bestialsk angreb på befolkningen i Israel (jøder som ikke-jøder) er ikke set siden Holocaust under 2. Verdenskrig. Et terrorangreb af en så grusom karakter på en suveræn og anerkendt stat skal og bør ikke på nogen måde nedtones, som den desværre er blevet og stadig bliver på div. medier, nyhedskanaler, studiesteder og andre offentlige rum.

Vi står sammen med Israel

Vi tror på landets gudgivne og også af verdenssamfundet anerkendte ret til sin eksistens, samt retten til enhver tid at forsvare sig selv. 

Vores dybeste medfølelse til familier der har mistet både i Israel og Gasa

Vi vil udtrykke vores allerdybeste medfølelse med hver eneste familie, både i Israel og i Gaza, der savner eller har mistet et eller flere familiemedlemmer

Læs hele nyhedsbrevet her.

Nyhedsbrev, september 2023

»Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn.« - Mattæus 5:9
Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn

At bryde grænser og bygge broer

En vision om enhed - det er essensen af det fællesskab, som Shuva.dk stræber efter at skabe!

Et spændende efterår venter forude

Shuva.dk byder jer varmt velkommen til at møde to spændende mennesker, der brænder for at styrke de hellige bånd mellem Israel og Danmark.

Vi opfordrer inderligt hver enkelt af jer til at slutte jer til os og lytte til deres inspirerende budskaber, som udspringer af Guds inspiration.

Forventningerne stiger, mens vi forbereder os på at møde disse hengivne mennesker, som styrker de åndelige bånd mellem Israel og Danmark.

Vision & Mission

Shuvas vision: At bidrage til at forene Israel og Danmark i en sund og harmonisk enhed, velsignet under den Almægtiges årvågne blik.

Shuvas mission: At skabe forbindelse og forståelse mellem Israel og Danmark, jøder og bibeltroende kristne.

Læs hele nyhedsbrevet her.

Nyhedsbrev, juli 2023

Dori som frivillig i hæren

Når Shuva Hjælper

Mirakler når Shuva støtter børn og unge med særlige behov

Først eksempler på hvordan Shuva hjælper med vedligeholdelse af børnecenteret: 

 • Vi hjælper med at dække udgifter, det sikrer at centret kører problemfrit 
 • Vi har støtter nye faciliteter til de ældre børn 
 • I øjeblikket arbejder vi på at anskaffe nye klimaanlæg
 • Det smukt møblerede musikrum er helt færdigt og taget i brug 
 • Vi fortsætter arbejdet med at opføre dyre-terapicenteret

Drori – født med hjerneskade – er nu frivillig i militæret

Drori Hamdi på 21 er en af de hundredvis af soldater med handicaps, der frivilligt tjener i IDF som en del af Big Uniforms-programmet: “Vi er som en familie her, og målet er at tjene permanent,” siger han stolt. Jeg ville føle mig som alle andre, bidrage til mit land, mit hjemland,” siger han med stor entusiasme.

Læs hele nyhedsbrevet her.

Nyhedsbrev, april 2023

Billederne er fra mit seneste besøg i Centret for børn med særlige behov

Indtrængende opfordring til bøn for ENHED i Israel

Enhed baner vej for, at Gud kan velsigne!

Tel Aviv brugte politiet chok-granater og vandkanoner, og de blev filmet, mens de knælede på halsen af en demonstrant, der blev tilbageholdt. Demonstranterne mener, at de gennemgribende ændringer, der bliver diskuteret og overvejet i parlamentet, vil underminere retssystemets uafhængighed og true landets demokrati.

Lad os se lidt mere på det første vers i Salme 133:

”Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen!”

David banede vejen for, at dette kunne lade sig gøre ved først at erobre Jerusalem, og dernæst gøre den til Israels politiske og religiøse centrum. David selv gik forrest og blev et eksempel på hvor smukke disse lovsangssammenkomster var i Guds øjne, da han under en storstilet lovsangsfest sammen med hele folket førte Pagtens Ark til Jerusalem. (2. Kong. 5-6).

Fællesskab og enhed omkring børnene

I Børnenes Center i Koshav Yair glæder vi os over det fællesskab og den enhed, der er mellem børnene, deres undervisere og terapeuter og alle de frivillige, der er tilknyttet fra lokalsamfundet.

Læs hele nyhedsbrevet her.

Nyhedsbrev, december 2023

Billedet er fra Hanukkah fejringen 2021 i Centret for børn og unge med særlige behov

Halleluja! SHUVA Global er et lys i Israel, og for dem med grædende hjerter

Den, der er venlig mod de trængende, ærer Gud.

Shay Attias fortæller om to projekter SHUVA Global støtter. Han er så taknemlig for det bibelske mandat til at dedikere mit liv til to meningsfulde missioner: at hjælpe særligt trængende børn i Israel, og at være med til at bygge bro mellem alle nationer for og i det bibelske Israel.

Når myndighederne stopper hjælp

Det ene projekt: Nye boliger. Det med plads til unges udvikling når de passerer 22 år. De får mere privatliv, hjælp til at tjene penge til deres uddannelse, job og måske også en livspartner.

Terapi med kæle- og husdyr

Vores andet spændende projekt for 2022-2023, er terapi-afdelingen, som også har kæledyr og husdyr, begge dyregrupper anbefales varmt som terapi til børn med særlige behov.

Shay Attias sender mange knus og velsignelser fra Israel.

Læs hele nyhedsbrevet her.

Nyhedsbrev, autust 2022

Hanne Blom Dieu Bestyrelsesformand for SHUVA.dk

Lederskifte i Shuva Danmark og fejring af Israels uafhængighedsdag

“Almægtige Gud, styrk hænderne på dem, der fremmer fred og ikke krig.”

Folk kan opnå utrolig meget, når de står sammen, og de har en fælles kærlighed til vores Gud. Med dét i mine tanker, vil jeg gerne velsigne min søster og gode personlige ven, Hanne Blom Dieu, for hendes nye spændende position som ny leder af Shuva’s danske gren.

Jeg kan forsikre jer alle om, at hun er den rette person på det rigtige tidspunkt! Jeg har kendt hende i mange år og set hende vokse både i tro på Gud og kærlighed til Israel. Hendes hjerte vil åbne nye døre for Shuva.dk, og dét er, i disse dage, mere afgørende end nogensinde.

Vores uafhængighedsdag – 74 år

Hver eneste dag risikerer israelere deres liv for at fortsætte opfyldelsen af Guds løfte. Men hvad er uafhængighed, og hvorfor er det så vigtigt?

Definitionen af uafhængig er en person, et land, en organisation eller lignende, der er fri for indflydelse eller kontrol fra en anden, og som er i stand til at passe og forsørge sig selv.

Den høje pris er det hele værd  

HVERT år siden 1948 har Israel fejret sin uafhængighedsdag. Vi mindes vores faldne soldater og den høje pris, vi til stadighed må betale for at leve som en fri og uafhængig jødisk stat. Vi arbejder på at give uafhængighed til så mange trængende og invalide babyer, børn og voksne i Israel som muligt!

Læs hele nyhedsbrevet her.

Nyhedsbrev, Marts 2022

Shema betyder ”hør”, og er den jødiske trosbekendelse. Bønnen starter med ordene: “Hør, Israel! Herren vor Gud, Herren er én.” Sh’ma Yisra’el bønnen lyder på hebraisk: שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְהוָה אֱלֹהֵינוּ יְהוָה אֶחָד׃ - Sh’ma Yisra’el Adonai Eloheinu Adonai echad Barukh sheim K’vod malkhuto l’olam va’ed

"Shema" bønnen for det ukrainske og det jødiske folk

“Almægtige Gud, styrk hænderne på dem, der fremmer fred og ikke krig.”

I denne tragiske krigstid mellem Rusland og Ukraine ønsker vi at bruge vores mest kraftfulde redskab: ”SHEMA!” Ordet ”SHEMA” refererer til nogle linjer i 5. Mosebog 6, 4-5, som blev til en daglig bøn i gammel israelitisk tradition. Det svarer til “Fader Vor”.

“Shema” er en smuk bøn

Det er ganske enkelt ord, der har den egenskab, at de fuldstændigt kan ændre kursen på et menneskeliv. “Shema” kan fastholde Guds kærlighed og loyalitet allerforrest i vort sind og lede os til lydighed, ikke fordi det forventes eller er en pligt, men af kærlighed.

Læs hele nyhedsbrevet her.

Nyhedsbrev, december 2021

Jøderne fejrer hanukkah, en fest til minde om et lysmirakel i Templet i Jerusalem for mere end 2000 år siden

Chanukah-fejringen og heltinden Judith

Judith, den glemte Chanukah heltinde, viser mod og troens kraft.

Shay Attias sender en varm hilsen i forbindelse med Chanukah-fejringen. Han minder os om makkabæerne, som styrtede syrerne, generobrede Jerusalem og oplevede oliens mirakel, som opstod, da de tændte Menorah’en i det andet Tempel. 

Olien brændte i otte nætter i stedet for blot én nat.

Shay fortæller også om heltinden Judith, der var en integreret del af chanukah-fejringen. Hun henvendte sig til generalen i den assyriske hær, Holofernes og reddede både sin by og sit land fra assyrisk kontrol. 

Da hun stod over for en trussel, handlede hun modigt og lagde sin egen frygt til side for det fælles bedste.

Og vigtigst af alt, hun lod sig lede af sin tro på Gud.

Shay beder om hjælp

Covid-19 har gjort det meget vanskeligt at finansiere Shuvas projekter. Vi har brug for dit “Judith-mod”, din tro og venlige støtte.

Læs hele nyhedsbrevet her.

Nyhedsbrev, september 2021

Arkadly Khanis, Bestyrelsesmedlem i Shuva Global, USA

Et hebraisk nytår

Rosh Hashana

Nogle skriftsteder i Bibelen siger, at Gud overstyrer alt, hvad der sker, og andre siger, at verden fungerer som følge af naturens vilkårlige regler

Her ved den jødiske nytårstid står vi over for den 4. Covid-nedlukning! Vi går ind i det jødiske nytår (Rosh Hashanah) 5782 med tunge hjerter i Israel, fordi vi står overfor den fjerde omgang af den pandemiske COVID-19 plage.

Ifølge vores tradition kaldes Rosh Hashanah og Yom Kippur “Ærefrygtsdagene”, og helt specielt kaldes vores Nytårs-dage for “Dommedagene”.  Profeten Esajas sagde, at Gud skabte en uperfekt og ufuldstændig verden, en verden med lys men også med mørke, med orden men også med kaos, med godt men også med ondt.

I Israel tør vi ikke stå alene, selv om vi er en selvstændig og temmelig stærk nation. Det passer os bedre at realisere vores overordnede mission, som er at bringe velsignelser og fred til verden, at være “Arons efterfølgere”, som elsker og længes efter fred og elsker medmenneskelighed.

NB: I nyhedsbrevet side 2 inviteres du til at deltage i online-møde mandag d. 27. kl. 19:30, hvor Shay bl.a. vil tale om:

 • Shuva-projekter i Israel
 • Forholdene i Israel i forbindelse med Gaza m.v.
 • Israels opgave med at bygge bro imellem Israel og Danmark – samt mellem Israel og hele verden

NB: Du får link til online mødet søndag aften.

Læs hele nyhedsbrev her.

Nyhedsbrev, juni 2021

Tove Videbæk - Shay Attis - Hanne Blom Dieu
Tove Videbæk, Shay Attis og Hanne Blom Dieu

Shuva.dk’s årsmøde (online) den 18. maj 2021

En kort rapport om det Shuva har været optaget med i løbet af 2020

Shay taler om at Shuva har tre prioriteringer:

 1. at bygge broer imellem Israel og Danmark, og imellem jøder og ikke-jøder i hele verden
 2. at leder et center for børn med særlige behov
 3. at fortælle sandheden om Israel og Israels fjender

Mellem d. 12. og d. 19 maj har Hamas sendt mere end 5.000 missiler mod Israel.  Kun takket været Israels Iron Dome, er missilerne blevet stoppet. Alligevel har 13. israelske jøder mistet livet og 500 er blevet såret i de 7 dage. Hamas bruger sin egen befolkning som “Menneskeskjold” men verden forstår stadig ikke denne sandhed, og de forstår ikke den situation det israelske folk lever i. 

Der er mange Fake News Channels (falske nyhedskanaler) som lyver om fakta. 
Vi er nødt til at fortælle sandheden om Israel, Israels moral, og Israels ret til at forsvare sit eget folk. 

Læs hele nyhedsbrev her.

Nyhedsbrev, april 2021

Hver mindedag symboliserer modgang, der skulle overvinde

Min israelske profetiske rejse

Nogle få uger i April og Maj er hvert eneste år fyldt til randen med modstridende følelser

Et helt liv med sorg kan ikke rummes i to fulde dage – men det er, hvad jøderne er nødt til at gøre for at huske generationerne, som vi mistede i Holocaust og de soldater, som er faldet i Israels krige.

På begge disse dage stopper alt i Israel totalt, og for mig – som tidligere kampsoldat, der har mistet mange nære venner på slagmarken – så bøjer vi vore hoveder og lukker vore øjne. Vi mindes …

Vi husker historierne, som er blevet fortalt af vore mødre og fædre, tanter, onkler og bedsteforældre. Vi husker vore slægtninges sidste øjeblikke, da de på deres knæ hviskede: ”Shema” før en skudsalve. 

Læs et smukt nyhedsbrev fra Shay. 

Nyhedsbrev, Januar-februar 2021 

Vi taler i parlamenter, på universiteter, i kirker mv. i hele verden

Hvad udrettede vi I 2020?

Mere end 55 nye familier får hjælp i vores center pga. jeres og Shuva Globals støtte

Shay reflekterer over gamle velsignelser og nye begyndelser for 2021.

Der findes nogle få begyndelser, som ikke er så vanskelige, men de fleste ”Nye begyndelser” kræver mod og styrke. Bibelvers om ”nye begyndelser” har til hensigt at give os håb, mens vi tager det næste store skridt.

Kong Salomon var vis. Han mindede, og minder os stadig om, at vi vil komme til at gå igennem både godt og ondt i vores liv, men at vi ikke skal ”blive hængende” i noget af det.

Shay ser tilbage på et år, hvor Shuva har etableret et nyt center for unge med særlige behov – og beder om fortsat støtte, så Shuva kan bringe Guds lys ind i de mange hjerter, der græder.

Læs det smukke nyhedsbrev

Nyhedsbrev, december 2020

Tak er et at udtryk for taknemmelighed

Hvad betyder TAK egentlig?!

Shay reflekterer over ordet tak.

Tak er et at udtryk for taknemmelighed. Nogle positive psykologer forstår ordet “TAK” som mere end en høflighedsfrase, et ”TAK” gør også noget godt for én selv – at være taknemmelig forbedrer ens velbefindende.

Adskillige græske og hebraiske ord betyder ”TAK” og ”taknemmelighed”.  Specielt to Hebraisk ord holder Shay meget af – ordne; Toda og Hodoe, som betyder ”Jeg takker og giver også Gud min tak”.

Shay elsker at den hebraiske definition af ”TAK”, som er totalt bundet til HVEM Gud er. For en traditionel jøde er ”taknemmelighed bagt ind i bønnerne fra det øjeblik vi vågner”.

Læs hele Shay’s nyhedsbrev om tak her.

Nyhedsbrev, september 2020

Dor og hans venner i obligatorisk reserveafdeling

Shuva hjælper israelske soldater, der lider af PTSD

De gav deres liv for at forsvare Det hellige Land med deres krop

Dor blev født I Israel i 1980, og 18 år senere – i 1998 – skulle han aftjene sin værnepligt i 3 år i Israels Forsvar. I Israel er alle raske unge mænd på 18 år tvunget til at blive soldater, medmindre de har helbredsproblemer. Hvis man er sund og rask og 18 år, tager det israelske militær (IDF) dig, og du bliver ”national ejendom” i 3 år, som er den obligatoriske værnepligt.

Men selv efter denne udfordrende ”rejse” – er ”krigs-rejsen” ikke færdig for Dor og hans venner. De bliver tvunget til at tjene i IDF i 30-60 dage i den obligatoriske ”reserve afdeling” hvert år.

Dor er ikke den samme længere. Han vågner hver nat med mareridt, og det er svært for ham at beholde og fungere i et job. Han bliver meget vred, mistænksom og utålmodig.  Han kan ikke glemme billederne fra krigsskuepladserne. Og dem vil han nok aldrig kunne. Læs om Sor der lider af post traumatisk stress, og Shuvas arbejde for at hjælpe.

Nyhedsbrev, juli 2020

Shay Attias, International leder af Shuva Global

Kunne Corona-virus også være en velsignelse?

Coronakrisen truer verden på måder vi ikke har set i årtier

På trods af al teknologi i verden og på trods af Google, så kan vi mennesker somme tider ikke finde de svar, vi har behov for.

Men hvor skal vi vende os hen, når vi ikke har de svar, der er behov for?

Ja – Du har ret – Vi skal gå direkte til Bibelen!

”Selv om jeg går igennem de mørkeste dale, vil jeg ikke frygte ondt, for du er med mig” Salme 23.14.

I dag – 2020 – er Israel til velsignelse for hele verden. Den jødiske stats forskning fortsætter for fuld kraft og tæt på et stort gennembrud! Et israelsk team er allerede blevet nævnt i WHO’s rapport om internationale vaccine indsatser. Læs hele nyhedsbrevet her: Læs om hvordan en krise kan blive til en velsignelse i nyhedsbrev fra Attis Shay her.

Nyhedsbrev, april 2020

American Friends of Magen David Adom under corona-krisen

Hjælp til omsorg for børn i Israel med særlige behov under coronakrisen!

Israel, Påske, Håb, Frygt, Enhed, Himlen, Adam, Lydighed

I de seneste par uger, hvor jeg har siddet og læst i min Bibel på mit kontor, har jeg bedt Gud lægge de ord i mit hjerte, som jeg skulle skrive til jer i dette nyhedsbrev. Pludselig så jeg følgende ord for mig: “Israel, Påske, Håb, Frygt, Enhed, Himlen, Adam, Lydighed.”

Disse dage er svære at holde ud: Ældre mennesker dør og er døende i hele verden. Mennesker mister deres job. Fædre bliver sendt hjem uden brød eller månedsløn.

Det spørgsmål, vi stiller i dag er: Hvorfor? Hvorfor tillader Gud alt dette? Jeg tror, at vi har fået endnu én og måske den sidste chance for at vise Gud vores stærke tro på Ham, vores taknemmelighed, og mest af alt – vores lydighed over for Ham. Læs det rørende nyhedsbrev fra Attis Shay her.

Nyhedsbrev, februar 2020

Dreng på nyt center i byen KOCHA YAIR

Shuva fortsætter med at lyse op i Israel!

Hjælper trængende børn i Israel

Jeg er så glad for det privilegium at kunne dedikere mit liv til en så meningsfuld bibelsk mission, som at hjælpe trængende børn i Israel, og bygge bro imellem nationerne for og i det bibelske Israel! 

I sidste måned, efter et år med hårdt arbejde og bønner fra mange troende, som elsker Israel, lykkedes det at bygge nu TO nye faciliteter for børn med særlige behov i Israel!

Takket være alle jeres gaver til Shuva, vil mere end 25 familier få glæde af dette center. Læs mere om de to nye faciliteter for børn her.

Nyhedsbrev, September 2019

Arkadly Khanis, Bestyrelsesmedlem i Shuva Global, USA

Missiler fra Gaza mod Sderot på mindedag for 9/11

Angreb som 11. september i USA - er aldrig stoppet i Israel

Den 11. september i år besøgte min familie og jeg Israel. Samme dag blev uskyldige indbyggere i Sderot beskudt med missiler fra Gaza, som er kontrolleret af Hamas.

På denne mindedag for uskyldige amerikanere, som døde i Twin Towers i World Trade Center slog det mig, at menneskeheden ikke er delt efter nationalitet, men i grupper af mennesker, som på forskellig måde forstår Skaberens mål. Læs hele nyhedsbrevet her.

Nyhedsbrev, april 2019

Glædelig påske - de usyrede brøds fest - fejres fordi israellitterne blev forbigået Egyptens 10. plage

Hvad drejer den jødiske påske sig om?

Gud befriede det jødiske folk fra 400 års slaveri

Han viste sin magt igennem mirakler med overnaturlige plager over hele Ægypten, for til slut at lade israelitterne vandrede på tør grund lige midt igennem det Røde Hav.

Den jødiske påske kendes også som “Vandskels begivenheden”, et vendepunkt og et definerende øjeblik for det jødiske folk, hvor Gud reddede, bevarede og kaldte isralitterne ud, for at være Hans folk i deres eget land.

Påskefesten som et evigt minde om den forbløffende udfrielse. Læs hele nyhedsbrevet her.