Shuva.dk's blog

Benny Degan taler ved støttedemonstration

Støttedemonstrationen for Israel

af Lillian Wiese

Sammendrag af talerne

En stærk besked om solidaritet over for Israels folk. Israelere skal ikke leve i angst. Israel har ret til at forsvare sig.

https://shuva.dk/stottedemonstrationen-for-israel/

 

Denne spalte er under opbygning.

Vi beder om din tålmodighed.