Mission statement – hvad står vi for?

Shuva Global Diplomacy
og shuva.dk er en non-profit og upolitisk organisation

Tros-baseret diplomati​

Vores team rejser rundt i verden og taler i parlamenter, på universiteter, i kirker, i mindre grupper, i hjem mv. med det formål at …

Bygge broer af venskab og støtte imellem Israel og Bibel-troende kristne og politiske ledere.

Dele det bibelske og profetiske fundament, som forener kristne og jøder vedr. reetableringen af Staten Israel.

Public Diplomacy​​

Speciel vægt lægges på at tale til parlamentsmedlemmer, medlemmer af USA’s Congress, lokale politikere og andre offentlige personer for at … 

Forklare de eksistentielle udfordringer, som møder Staten Israel, som f.eks. hele udviklingen i Mellemøsten og BDS-kampagnen (boycot af israelske varer – og sanktioner)

Gå imod den falske information, som bliver spredt af medierne vedr. Israel.

Kæmpe imod BDS-kampagner

Vi bestræber os på at bruge vores maximale kapacitet på at kæmpe imod BDS-kampagner (Boycott og sanktioner) og den hastigt voksende antisemitisme, eftersom den viser sit uhyggelige ansigt igen efter mere end 75 år, og efter tabet af 2/3 af de europæiske jøder i Holocaust…!

Nå ud til Bibel-tro kristne

Vi bestræber os på at nå ud til Bibel-tro kristne og knytte dem til Shuvas mission med det formål at opfylde over 1.000 skriftsteder i Bibelen, som relaterer til genfødslen af Staten Israel, tilbagekomsten af jøderne til deres land og løfterne om, at Israel aldrig igen vil blive fjernet fra landkortet.

Israel genetableret efter 2.000 år

Vi lever i en meget speciel tid. Efter 2.000 års eksil kan jøderne nu igen komme hjem til deres land.
Den største ressource af bøn, politisk og materiel støtte til Israel kommer fra de pro-israelske evangeliske kristne i hele verden.

Shuva bygger bro til kristne

Shuva Global er en af en håndfuld Israel / jødiske organisationer, der rækker ud til kristne og siger: ”Kom, lad os tage hinanden i hånden, jøder og kristne, med det formål at styrke og støtte Staten Israel og Israels folk.”
Som profeten Esajas sagde i kapitel 40, vers 1: ”Trøst mit folk, trøst det! Siger jeres Gud.”