Velkommen til Shuva.dk

Vi bygger broer fra ét folk til et andet,
imellem Israel og Danmark, mellem israelere og danskere.

Vi gør det sammen for at overvinde fælles udfordringer
og bruge hinandens visdom for at blive stærkere og bedre.

Nyhedsbrev

Bøn for ENHED i Israel
Shay Attis
Fællesskab og enhed omkring børnene

Enhed baner vej for, at Gud kan velsigne!

Der er uro i Israel. Politiet bruger chok-granater og vandkanoner mod demonstranter, som demonstrerer mod gennemgribende ændringer, de mener vil underminere retssystemets uafhængighed og true landets demokrati.

Shay Attis opfordrer til nødvendig og indtrængende til bøn for ENHED i Israel.

Enhed i familien, enhed i lokalsamfundet og enhed i nationen.

Enhed kommer ikke af sig selv.