GDPR

Generelt

Vores Persondatapolitik er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig som medlems eller samarbejdsforhold, herunder ved færden på vores hjemmeside. 

I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. 

Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger, som du ikke kan acceptere. På nærværende side vil du til enhver tid kunne finde den gældende version.

Dataansvarlig

Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger Shuva.DK.

Læsøvej 2
4200 Slagelse 
Telefon: +45 40 82 90 68
Email : hbdieu@gmail.com 

Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med Behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger – kaldet databeskyttelsesloven L 503.

Alle spørgsmål vedrørende nærværende politik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til:

Telefon: +45 40 82 90 68
Email : hbdieu@gmail.com  

Formål med behandlingen af dine personoplysninger

Afhængig af om du er medlem eller samarbejdspartner , eller måske blot bruger af vores hjemmeside, er vi forpligtede til at behandle dine personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, og at vi dels kan leve op til de forpligtelser, vi har som organisation.

Dette gælder, når vi skal administrere dine personlig oplysninger i forbindelse med nyhedsmail, som samarbejder eller fordi du selv retter henvendelse til os.

De personoplysninger, som vi behandler om dig

Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig:

Når du er medlem, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra dig: Navn, adresse, postnummer, by, e-mailadresse, telefon og Cpr-nummer.

Når du støtter økonomisk, indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra dig: Navn, adresse, postnummer, by, e-mailadresse, telefon, betalingsoplysninger (trediepart) og CPR-nummer (kun hvis du ønsker skattefradrag).

Vi indsamler som udgangspunkt ingen særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger) om dig.