Forstå nationernes betydning for Israel

Bed for Israel

Der er utallige skriftsteder, der fortæller detaljeret om verdens ”nationers” involvering i at assistere jøderne i deres tilbagevenden til deres ”gamle” Israel. Enten det drejer sig om at: bære dem (Esajas 49, 22), hjælpe dem med at opdyrke landet (Esjas 61,5), eller det drejer sig om at bringe rigdomme fra hele verden tilbage til Israel (Esajas 60,5; Zakarias 14, 14). Nationernes involvering i Israel kan ikke ignoreres. Dette kald / tilbud går ud til alle nationer i hele verden vedr. genopbygning af Israel, og det vil bringe velsignelse til alle dem, der trofast velsigner de jøder, som vender tilbage til deres profetiske (løftets) land.
Jødernes tilbagevenden til deres land
”Hør Herrens ord, I folkeslag, forkynd på de fjerne øer, og sig: Han, som spredte Israel, samler dem, han vogter dem som hyrden sin hjord. For Herren har udfriet Jakob og løskøbt ham fra hans overmand. Jublende kommer de til Zions bjerg, de stråler af glæde over Herrens gode gaver, over korn og vin og olie, over får og køer. Selv bliver de som en frodig have, de skal ikke mere sygne hen.” (Jeremias 31, 10-12)
Han, som spredte Israel, samler dem